Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Handel med digitale tjenesteydelser

Efter Brexit vil Storbritannien ikke længere være omfattet af EU-lovgivningen om tjenesteydelser eller udveksling af data, herunder personoplysninger.

Hvis Storbritannien forlader EU uden en udtrædelsesaftale, vil samhandlen med Storbritannien om digitale tjenesteydelser foregå under Verdenshandelsorganisationens (WTO's) regler, med mindre EU og Storbritannien indgår en aftale derom.

WTO-reglerne omfatter ikke generelle forpligtelser og rettigheder for digital handel, i modsætning til EU hvor en fælles ramme for udveksling af digitale tjenester er indført. Selvom EU-reglerne ikke harmoniserer reglerne for digital handel, fastsætter de alligevel en række minimumsforpligtelser i forbindelse med forbrugerrettigheder, ansvarsfritagelse og nedtagning af ulovligt indhold, markedsføring mv., som udgør en overordnet ramme for reglerne på området.

Udveksling af oplysninger

Ved udveksling af oplysninger på tværs af grænserne har EU indført fælleseuropæiske rammer. En af disse rettigheder er den frie bevægelighed for ikke-personoplysninger, der betyder, at virksomheder har ret til at overføre og anvende disse oplysninger på tværs af EU. Lignende rettighed for frie datastrømme findes ikke i WTO-regi.

Personoplysninger

Når det kommer til personoplysninger, kan de ikke længere automatisk overføres til Storbritannien, uden at Europa-Kommissionen har vurderet, at Storbritannien er et sikkert tredjeland og derved beskytter disse personoplysninger tilstrækkeligt.

Indtil en sådan afgørelse kommer, er virksomheder, der opererer som dataeksportører ansvarlige for at sikre, at personoplysninger beskyttes tilstrækkeligt, og at de dermed må udveksles med virksomheder og organisationer i Storbritannien

Virksomheder kan eksempelvis sikre beskyttelsen af personoplysninger i Storbritannien ved at indgå en kontrakt med deres britiske leverandør. Det kan derfor kræve aktiv handling, hvis virksomheder vil sikre, at udvekslingen af personoplysninger kan fortsætte. Det er især vigtigt, hvis der er tale om digitale ydelser, såsom software, kommunikation og lønadministration, der er afgørende for virksomhedens daglige drift.

Læs mere om de specifikke krav, der er til de forskellige overførselsmuligheder i Datatilsynets vejledning om overførsel af personoplysninger til tredjelande.