Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Handel med digitale tjenesteydeler

Efter Brexit vil Storbritannien ikke længere være omfattet af EU-lovgivningen om tjenesteydelser eller udveksling af data, herunder personlige data.

Samhandlen med Storbritannien om digitale tjenesteydelser vil foregå under Verdenshandelsorganisationens (WTO's) regler, med mindre EU og Storbritannien indgår en aftale derom.

WTO-reglerne omfatter ikke generelle forpligtelser og rettigheder for digital handel, i modsætning til EU hvor en fælles ramme for udveksling af digitale tjenester er indført. Selvom EU-reglerne ikke harmoniserer reglerne for digital handel, fastsætter de alligevel en række minimumsforpligtelser i forbindelse med forbrugerrettigheder, ansvarsfritagelse og nedtagning af ulovligt indhold, markedsføring mv., som udgør en overordnet ramme for reglerne på området.

Udveksling af data

Ved udveksling af data på tværs af grænserne har EU indført fælleseuropæiske rammer. En af disse rettigheder er den frie bevægelighed for ikke-personlige data, der betyder, at virksomheder kan opbevare og anvende data på tværs af EU. Lignende rettighed for frie datastrømme findes ikke i WTO-regi.

Personlige data

Når det kommer til personlige data, kan de ikke længere automatisk overføres til Storbritannien, uden at Kommissionen har vurderet, at Storbritannien er et sikkert tredjeland eller uden at virksomheder, der opererer som dataeksportører, har sikret sig beskyttelsen af disse data i Storbritannien.

Virksomheder kan eksempelvis sikre beskyttelsen af data i Storbritannien ved at indgå en kontrakt med den britiske leverandør. Det kan derfor kræve aktiv handling, hvis virksomheder vil sikre, at udvekslingen af personlige data kan fortsætte. Det er især vigtigt, hvis der er tale om afgørende digitale ydelser såsom software, kommunikation og lønadministration.

Læs mere om de specifikke krav, der er til de forskellige overførselsmuligheder i Datatilsynets vejledning om overførsel af personoplysninger til tredjelande.