Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Ændrede produktkrav

Efter Brexit kan Storbritannien indføre egne produkt- og varemærkningskrav frem for de krav, der følger af de fælles EU-regler.

Om Storbritannien vil indføre unikke produkt- og/eller varemærkningskrav efter Brexit er stadig uvist. Men handler din virksomhed med Storbritannien, anbefaler vi, at du undersøger om de almene og specifikke EU-produktkrav, såsom CE-mærkning vil være gældende i Storbritannien efter Brexit.

Du kan finde information om nuværende nationale produktkrav på det britiske marked hos:

Fremover kan det blive nødvendigt at kontakte de ansvarlige britiske myndigheder for afklaring af produktkrav, der tidligere var omfattet af fælles EU-regler.

Vær opmærksom ved længerevarende kontrakter

Muligheden for at Storbritannien vil indføre egne produkt- og varemærkningskrav betyder samtidig, at de eksisterende EU-overensstemmelseserklæringer kan være utilstrækkelige i forhold til at få adgang til det britiske marked efter Brexit. For at håndtere usikkerheden om Storbritanniens udtræden af det harmoniserede vareområde med fælles EU-produktkrav, bør danske virksomheder være særlig opmærksomme på længerevarende kontrakter, der løber til efter Brexit - herunder navnlig kontrakter vedrørende stærkt regulerede varer.

Markedsovervågning

Storbritannien vil ikke være omfattet af EU's markedsovervågningsregime. Det betyder at danske virksomheder, der eksporterer til Storbritannien risikerer at blive mødt med nye krav eller andre risikovurderinger, end de hidtil har været vant til på det britiske marked. Selvom forventningen er, at Storbritannien vil bevare et ambitiøst markedsovervågningsregime bygget op om de eksisterende regler og praksisser, anbefaler vi, at du løbende orienterer dig om eventuelle ændringer på de britiske markedsovervågningsmyndigheders hjemmesider

Gensidig anerkendelse

Storbritannien vil efter Brexit ikke være omfattet af princippet om gensidig anerkendelse. Princippet sikrer, at varer, der ikke er underlagt fælles EU-regler, men som er lovligt markedsført i et medlemsland, som udgangspunkt også skal kunne markedsføres i et andet medlemsland. Det betyder, at danske virksomheder ikke længere kan forlade sig på danske eller andre EU-produktkrav, når de vil markedsføre deres produkt på det britiske marked. Det kan derfor blive nødvendigt at tilpasse produkter til specifikke britiske produkt- og varemærkningskrav, når du vil markedsføre dine produkter på det britiske marked.

Produktkontaktpunkt

Med Brexit er Storbritannien ikke forpligtiget til at opretholde produktkontaktpunktet, der informerer om de nationale særregler på det britiske marked. Det er imidlertid forventningen, at Storbritannien vil bevare de eksisterende kontaktpunkter. Men de britiske kontaktpunkter vil ikke være omfattet af EU’s krav til sagsbehandlingstid eller til den information, der stilles til rådighed. Derfor kan det på sigt blive sværere at få et samlet overblik over de nationale krav i Storbritannien.

Import af varer fra Storbritannien

Efter Brexit skal du som importør være opmærksom på, at du bliver ansvarlige for varers sikkerhed og kvalitet, samt at varerne er i overensstemmelse med nationale regler og EU-regler.

Som udgangspunkt vil britiske virksomheder fortsat skulle overholde EU’s produktkrav, når de via deres markedsføring eksempelvis retter deres virksomhed mod EU’s indre marked. Men vær opmærksom, hvis du importerer varer fra Storbritannien hos en britisk virksomhed, der ikke har målrettet sin virksomhed mod EU.

Indfører Storbritannien andre produktkrav efter Brexit, er det muligt, at britiske selskaber målrettet det nationale marked i Storbritannien vil følge britiske produktkrav snarere end EU-produktkrav. Ved eksport fra sådanne virksomheder er det derfor vigtigt at sikre, at importerede varer overholder de gældende regler. I den sammenhæng kan der derfor opstå behov for at tilpasse produkterne til reglerne.