Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed02.09.2014

Branchemøde om nøddrift af internetforbindelser

Emner: Tele og internet

En ændring af teleloven betyder, at Erhvervsstyrelsen kan pålægge visse internetudbydere at etablere nøddrift. Reglerne skal sikre internetbrugerne, hvis deres udbyder går konkurs. Nu inviterer Erhvervsstyrelsen til branchemøde den 9. september, hvor der vil være mulighed for at drøfte den bekendtgørelse, der netop er sendt i høring.

Mødet bliver afholdt:

Mandag den 9. september 2013, kl. 14.00 - 16.00
Erhvervsstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

Tilmelding til mødet kan ske til Mette Smith Thastum på telefon 35 29 13 24 eller e-mail mettha@erst.dk senest fredag den 6. september 2012. Eventuelle spørgsmål kan ligeledes rettes til Mette Smith Thastum. Udkast til bekendtgørelse er netop sendt i offentlig høring og kan findes på Høringsportalen.

 

På baggrund af Erhvervsstyrelsens seneste dataindsamling i forbindelse med udarbejdelse af telestatistikken for 1. halvår 2013 fastsættes, hvilke udbydere der vil være omfattet af reglerne.

Den 28. juni 2013 vedtog Folketinget en ændring af teleloven vedr. etablering af nøddrift af bredbåndstjenester. Med ændringen bemyndigedes erhvervs- og vækstministeren til i bekendtgørelse at fastsætte regler med ikrafttrædelse den 1. oktober 2013 om nøddrift af bredbåndstjenester i op til 30 dage i tilfælde af en bredbåndsudbyders konkurs eller rekonstruktion. Udbydere af bredbåndstjenester med en overførselshastighed på minimum 2 Mbit/s, og som leverer bredbåndstjenester til 5.000 slutbrugere eller derover er omfattet af reglerne.