For boligforeninger mv.: Særlige forhold ved indefrysning

Indefrysningsordningerne giver boligforeninger mv. mulighed for at indefryse en del af regningen til el, gas og fjernvarme, hvis prisen når over et fastlagt prisloft, og senere afdrage lånet til energivirksomheden over en årrække. For boligforeninger mv., hvor det er foreningen, der betaler energiregningen, gælder der særlige forhold.   

  • Opdateret 8. februar 2023

De stigende energipriser vil berøre mange danskere og virksomheder. Folketinget har derfor vedtaget ordninger i samarbejde med energivirksomhederne, som midlertidigt indefryser en del af energiregningen, når prisen er over et fastsat prisloft. Der er vedtaget en indefrysningsordning for husstande og en for virksomheder. 

Boligforeninger mv., hvor det er foreningen, der betaler energiregningen, vil typisk blive placeret under indefrysningsordningen for virksomheder, der har en højere rentesats, selvom deres medlemmer eller lejere er husstande. Når lånet senere skal afdrages til energivirksomheden, vil boligforeninger mv. som har videresendt lånet til deres medlemmer, få adgang til en særlig pulje, hvor der kan søges tilskud til renteforskellen ned til ordningen for husstande for den del af lånet, der gælder husstande.

Spørgsmål og svar

Husstande, som er del af en boligforening, kan kun selv tilmelde sig en indefrysningsordning, hvis de har deres egen aftager/måler, og har et direkte kundeforhold til en energivirksomhed.  

Læs mere om indefrysningsordningen for husstande på borger.dk  

For boligforeninger, andelsforeninger m.v., herunder private udlejere, hvor foreningen er kunde hos energivirksomheden, er det foreningen, der får adgang til ordningen, og ikke den enkelte ejer eller lejer. 

Det er op til den enkelte forening, hvordan ordningen implementeres lokalt. 

Boligforeninger mv. vil typisk være registreret som en erhvervskunde hos energivirksomhederne og vil derfor i udgangspunktet blive placeret under indefrysningsordningen for virksomheder - også ift. rentevilkår og lofter for maksimal indefrysning. 

Læs mere om indefrysningsordningen for virksomheder her 

Indefrysningsordningen for virksomheder indebærer et loft over, hvor meget virksomheden kan låne. Boligforeninger mv., der er tilmeldt ordningen for virksomheder, kan blive undtaget for lånelofterne for den del af lånet, der vedrører husstande, såfremt de videresender indefrysningen til deres medlemmer/lejere.  

Når lånet senere skal afdrages til energivirksomheden, vil boligforeninger mv. som har videresendt lånet til deres medlemmer, få adgang til en særlig pulje, hvor der kan søges tilskud til renteforskellen ned til ordningen for husstande for den del af lånet, der gælder husstande.  

Puljen til boligforeninger mv. administreres af Erhvervsstyrelsen, men de præcise vilkår for puljen og tilmelding er ikke på plads endnu. Når det er muligt at søge om tilskud, kan I læse mere om, hvordan I søger her på Erhvervstyrelsen.dk. Puljen forventes at være på plads i 2023.