Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Bogføringsvejledning

Formålet med bogføringsvejledningen er at supplere bogføringsloven, der trådte i kraft den 1. juli 1999 med virkning for bogføringspligtiges regnskabsår, der begyndte den 1. juli 1999 eller senere.

Bogføringsvejledningen uddyber og beskriver nærmere lovens rammebestemmelser. Vejledningen behandler endvidere mange af de detailbestemmelser, der fandtes i den tidligere bogføringsbekendtgørelse af 1990..