Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Blandede lejemål

Hvis samme lejekontrakt indeholder udlejning af lokaler til både beboelse og lokaler til andet end beboelse, er der tale om et blandet lejemål.

Der findes to typer af blandede lejemål:

  • De fysisk samlede lejemål
  • De fysisk adskilte lejemål

De fysisk samlede blandede lejemål

Erhvervslejeloven finder ikke anvendelse på disse lejemål, som på alle områder opfattes som boliglejemål. Her finder reglerne om beboelseslejemål i lov om leje (eller for lejemål i almene boliger i lov om leje af almene boliger) anvendelse. Det gælder både bolig- og erhvervsdelen.

De fysisk adskilte blandede lejemål

Det blandede lejemål er fysisk adskilt, hvis der er selvstændig adgang til de to dele, og der ikke er gennemgang i lejemålet mellem de to dele.

Når det blandede lejemål er fysisk adskilt, finder erhvervslejelovens regler om lejefastsættelse og forbedringsforhøjelser anvendelse, for så vidt angår erhvervsdelen af lejemålet (jf. erhvervslejelovens § 1, stk. 2).

Alle andre forhold i lejemålet er reguleret af  reglerne om beboelseslejeforhold i lov om leje (eller lov om leje af almene boliger).