Hvidvask

Birkholm Regnskab IVS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Birkholm Regnskab IVS.

  • 28. juli 2017
  • Birkholm Regnskab IVS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 28. juli 2017 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Birkholm Regnskab IVS, CVR-nummer 36707844.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at Birkholm Regnskab IVS ikke havde udarbejdet en risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen påbød herudover Birkholm Regnskab IVS at opdatere sine skriftlige politikker, procedurer og kontroller, således at de lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen konstaterede endvidere, at Birkholm Regnskab IVS havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, forud for registrering i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask, hvorfor virksomheden modtog en påtale for dette forhold.

Virksomheden blev påbudt at gennemføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af konkrete kundesager kunne konstatere, at virksomheden i nogle tilfælde ikke havde indhentet og gennemført kontrol af sine virksomhedskunders reelle ejeres identitetsoplysninger.