Hvidvask

Billigselskab ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Billigselskab ApS.

  • 28. februar 2019
  • Billigselskab ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 22. september 2017 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Billigselskab ApS, CVR-nr. 37116556.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at Billigselskab ApS ikke havde udarbejdet en risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen påbød herudover Billigselskab ApS at opdatere sine skriftlige politikker, procedurer og kontroller, således at de lever op til kravene i hvidvaskloven.