Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Handel med tjenesteydelser

Efter Brexit vil Storbritannien ikke længere være omfattet af EU-lovgivningen om tjenesteydelser.

Hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale, vil samhandlen foregå under Verdenshandelsorganisationens (WTO's) regler. De regler adskiller sig markant fra EU-reglerne på en række områder.

WTO's sektorspecifikke regler

Med WTO's regler er udgangspunktet for adgangen til det britiske marked hverken etableringsfrihed eller fri bevægelighed for tjenester, som det er med indre markedsreglerne. Det betyder, at danske og europæiske virksomheder kun kan opnå adgang til det britiske marked i en bestemt sektor, hvis Storbritannien har forpligtet sig til det under WTO’s regler. Omvendt for britiske virksomheder, der ønsker markedsadgang til EU, er det kun muligt, hvis EU har forpligtet sig til at give adgang under WTO’s regler.

Desuden må WTO-medlemmer gerne gøre forskel på behandlingen af nationale og udenlandske virksomheder, medmindre man som WTO-medlem har indgået en specifik forpligtelse i en sektor.

Forpligtelserne fremgår under én liste for hvert WTO-medlem. Den britiske markedsadgang for tjenesteydelser fra tredjelande kendes endnu ikke med sikkerhed, da Storbritannien indtil videre er omfattet af EU's fælles forpligtelser i WTO. Efter Brexit skal Storbritannien indgå selvstændige forpligtelser. Hvis Storbritannien vælger at videreføre samme niveau som EU, kan du få en fornemmelse af den kommende markedsadgang ved at læse EU's forpligtelser vedrørende markedsadgang for tredjelande.

Læs om EU's forpligtelser på WTO's hjemmeside

Ændrede regler og krav

Virksomheder kan også, efter Brexit, opleve ændringer med hensyn til regler og krav, såsom godkendelse, standarder, kvalifikationer mv. I dag begrænser EU-reglerne, hvilke krav myndigheder kan stille til virksomheder, der udbyder tjenester: Eksempelvis kan myndigheder ikke stille samme krav til de tjenesteydere, der midlertidigt og lejlighedsvist leverer tjenester i en anden medlemsstat, som til de, der ønsker at etablere sig fast.

Læs mere om EU-kravene til tjenesteydelser

Denne begrænsning af krav og forenkling af administrative procedurer bortfalder, når Storbritannien træder ud af EU. Da WTO-reglerne hverken beskæftiger sig med indførelsen af regulering eller harmonisering af regulering, vil både EU og Storbritannien få større mulighed for at fastsætte krav over for hinanden.

Hvis du har etableret en filial eller planlægger at etablere en filial i Storbritannien i forbindelse med udførelsen af din tjenesteydelse, skal du være opmærksom på, at filialen vil være underlagt britisk lovgivning, og at der derfor kan opstå ændringer efter Brexit.

Læs om de britiske ændringer på selskabsområdet på den britiske regerings hjemmeside

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Efter Brexit vil Storbritannien ikke længere være bundet af EU-reglerne om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Det kan gøre det vanskeligere at få anerkendt de kvalifikationer, du som selvstændig eller en medarbejder i din virksomhed har opnået i Danmark.

Vær derfor opmærksom på, at det kan blive vanskeligere for din virksomhed at levere tjenester inden for lovregulerede erhverv til Storbritannien efter Brexit.

Du kan læse om de britiske krav til adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv og autorisation på Centret for erhvervsmæssig anerkendelse i Storbritannien. Du har også mulighed for at kontakte centret, hvis du har spørgsmål.

Vær også opmærksom på, at Brexit kan gøre det vanskeligere at udstationere danske medarbejdere i Storbritannien, fordi Storbritannien ikke længere vil være omfattet af arbejdskraftens frie bevægelighed. Det kan betyde, at fremtidige udstationerede medarbejdere ikke kan arbejde i Storbritannien uden en opholdstilladelse eller en arbejdstilladelse. Der kan formentlig være forskel på bevægeligheden inden for forskellige kategorier af tjenesteydere afhængig af forpligtelser og sektorer omfattet under WTO.

Mere information

Vi anbefaler, at du tjekker op på de britiske krav til tjenesteydere. Det kan du fx gøre på den britiske regerings hjemmeside.

Er du i tvivl om regler for levering af tjenesteydelser i Storbritannien, kan du kontakte det britiske kontaktpunkt. Selvom Storbritannien efter Brexit ikke er forpligtet til at opretholde kontaktpunktet, er det forventningen, at de vil bevare det.

Gå til den britiske regerings hjemmeside

Gå til det britiske kontaktpunkt