Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Betingelserne for en klage

Visse betingelser skal være opfyldt, før Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere kan behandle en klage.

Der skal være tale om forbrugerforhold.

I forbindelse med klager for disciplinærnævnet er en forbruger en person, som handler med henblik på salg af en fast ejendom, når ejendommen hovedsagelig har været anvendt ikkeerhvervsmæssigt af vedkommende, eller køb af en fast ejendom, når ejendommen hovedsagelig er bestemt til ikkeerhvervsmæssig anvendelse for vedkommende. Det vil sige, at ejendommen typisk har været anvendt som bolig af sælgeren eller skal anvendes som bolig af køberen.

Det fremgår af lov om formidling af fast ejendom m.v. og dens forarbejder, at det disciplinære ansvar er et personligt ansvar. Det er derfor som udgangspunkt nødvendigt at anføre en navngiven ejendomsmægler i sin klage.

En klage skal være indgivet til disciplinærnævnet senest 5 år efter, at handlingen eller undladelsen, som klagen vedrører, er ophørt.

Klager, der alene vedrører størrelsen af en ejendomsmæglers salær, kan ikke indbringes for nævnet.

Nævnet kan dog behandle sager, hvor spørgsmålet om retten til salær indgår som en del af flere klagerpunkter, men nævnet kan ikke afgøre størrelsen af en ejendomsmæglers salær.

Klager med krav om erstatning kan ikke indbringes for nævnet.

Kollegiale sager kan ikke indbringes for nævnet.

Klager om størrelsen af en ejendomsmæglers salær og krav om erstatning kan indbringes for Klagenævnet for Ejendomsformidling samt domstolene.

Disciplinærnævnet eller formanden kan afvise at behandle klager fra personer, der ikke har en retlig interesse i det forhold, klagen angår, men nævnet kan også vælge at behandle klagen.

Klager, der må anses for åbenbart grundløse, vil blive afvist.