Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Beslutningsproces

Erhvervsstyrelsen beslutter – efter indstilling fra Forsvarsministeriet - hvilke anskaffelser af forsvarsmateriel, der skal være omfattet af forpligtelser til industrisamarbejde.

 

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) står for planlægning af forsvarsanskaffelser og har på sin hjemmeside en oversigt over planlagte anskaffelser FMIs hjemmeside og udbudsportalen.

Ikke alle anskaffelser bliver omfattet af forpligtelser til industrisamarbejde.

Hver eneste afgørelse om at forpligte udenlandske leverandører til industrisamarbejde sker på baggrund af en konkret og individuel vurdering:

Forsvarsministeriet vurderer, om industrisamarbejde er nødvendigt for at varetage Danmarks væsentlige sikkerhedspolitiske interesser, og Erhvervsstyrelsen bidrager med statistik vedrørende status for dansk forsvarsindustri og vurderer, om der er risiko for skævvridning af konkurrencen på det civile marked.

På den baggrund beslutter Erhvervsstyrelsen, om udenlandske leverandører skal forpligtes til industrisamarbejde.

Grundlaget for vurderingerne er retningslinjerne (pdf) for industrisamarbejde, den forsvarsindustrielle strategi (pdf) samt aftalen om administration af industrisamarbejde. 

Proces for beslutning om forpligtelser til industrisamarbejde