Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed12.10.2016

BEREC's 4. interessentforum - Fremme af konnektivitet og innovation i Europa

Emner: Tele og internet

BEREC afholder den 17. oktober sit 4. interessentforum i Bruxelles.

BEREC afholder den 17. oktober sit 4. interessentforum i Bruxelles. Denne vigtige begivenhed på telekommunikationsområdet vil i år fokusere på BEREC's arbejdsprogram for 2017, samt på den løbende gennemgang af retsgrundlaget for elektronisk kommunikation. Dette forum vil danne den perfekte ramme om en diskussion af især to vigtige problemstillinger: levering af konnektivitet til alle Europas borgere og fremme af udviklingen af den digitale økonomi. Forummet forventes at samle ca. 220 deltagere, som kommer til at deltage i diskussionerne med talerne. Til stede vil bl.a. være mange aktører inden for telekommunikation og de digitale miljøer.

Hvilke konnektivitetsløsninger skal den enkelte borger have tilbudt?

Levering af konnektivitet til alle borgere har højeste prioritet, hvilket for nylig blev bekræftet igen af Europa-Kommissionen. Her spiller operatørernes investeringer og innovative løsninger på implementeringen en afgørende rolle for håndteringen af slutbrugernes hastigt skiftende behov. Den første rundbordsdiskussion vil være en anledning til at analysere disse forskellige løsninger og spørge ind til den rolle, som lovgivningen spiller i forhold til disse løsninger.

Talerne i det første panel (ordstyrer: Sharon White, adm. direktør i Ofcom, Det Forenede Kongeriges tilsynsmyndighed på teleområdet) vil give deres syn på disse forhold:

- Pilar del Castillo, medlem af Europa-Parlamentet
- Eelco Blok, adm. direktør i KPN, hollandsk teleudbyder
- Xavier Niel, næstformand for bestyrelsen og strategiansvarlig (CSO) i Iliad;
- Sam Crawford, stifter af SamKnows

Styrkelse af den digitale økonomi, hvilken rolle spiller investeringer og regulering?

Også udviklingen af den digitale økonomi vil blive diskuteret indgående. Dette miljø i hastig udvikling er kendetegnet ved innovation, nye aktører og nye tjenesteydelser, men står også over for mange reguleringsmæssige udfordringer, som også debatten om netneutralitet har vist. Omvendt kan der sættes spørgsmålstegn ved virkningen af regulering, og investeringer, på denne sektor og ved deres rolle som innovationsdrivende faktor. Sammen med de vigtigste udviklingstendenser i denne sektor vil dette spørgsmål være et af de vigtigste emner, der skal diskuteres under den anden rundbordsdrøftelse.

Blandt talerne ved denne rundbordsdrøftelse (ordstyrer: Johannes Gungl, direktør for RTR, den østrigske tilsynsmyndighed) vil være:

- Gavin Patterson, adm. dir. for BT Group
- Martin Kaiser, VP Services division i Hager Group
- Annina Koskiola, adm.dir. i Proximi.io
- samt Winston Maxwell, anerkendt ekspert i netneutralitet.

Under de forskellige rundbordsdrøftelser vil forummet ligeledes give mulighed for at indhente synspunkter fra deltagerne om BEREC's arbejdsprogram for 2017, som især vil fokusere på udfordringer omkring konnektivitet, åbent internet og en gennemgang af retsgrundlaget.

Wilhelm Eschweiler, formand for BEREC i 2016, og Sébastien Soriano, formand for BEREC i 2017, vil fremsætte indledende bemærkninger. Kommissær Oettinger vil afslutte forummet.

Arrangementet er åbent for publikum og vil blive webstreamet live på BEREC's hjemmeside. Alle opfordres til at tage aktivt del eller stille spørgsmål direkte til talerne via Twitter
#BERECforum

Se dagsorden her.