Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed03.03.2017

Bekendtgørelser vedr. reelle ejere i høring

Emner: Virksomhed og erhverv

Erhvervsstyrelsen har netop sendt udkast til tre bekendtgørelser, som vedrører registrering af reelle ejere, i høring.

 

De tre bekendtgørelser vedrører lov nr. 262/2016 om indførelse af et register over reelle ejere, som gennemfører dele af skattelypakken fra december 2014 og dele af 4. hvidvaskdirektiv.

Registeret over reelle ejere skal øge gennemsigtigheden af virksomheders ejerforhold med henblik på at forhindre, at uigennemsigtige ejerstrukturer misbruges til skatteunddragelse. Registeret bidrager dermed til at styrke bekæmpelsen af hvidvask af midler, der stammer  fra kriminalitet og skatteunddragelse samt styrker bekæmpelse af terrorfinansiering.

Følgende bekendtgørelser er sendt i høring:

  1. Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov nr. 262 om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love (indførelse af register over reelle ejere)
  2. Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen
  3. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undtagelse af visse virksomheder fra lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (Undtagelsesbekendtgørelsen)

Ikrafttrædelsesbekendtgørelsen (nr. 1) sætter lov nr. 262/2016 i kraft.

Bekendtgørelsen om registrering og offentliggørelse af ejeroplysninger (nr. 2) er af teknisk karakter og indeholder bestemmelser om, hvilke oplysninger om det reelle ejerskab, der skal registreres.

Undtagelsesbekendtgørelsen (nr. 3) ændres, da de virksomheder, som bekendtgørelsen undtager fra lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (LEV), uanset dette er omfattede af reglerne om reelle ejere. Det gælder virksomheder med begrænset ansvar, som er omfattet af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og lov om vandforsyning.

Bekendtgørelserne træder i kraft den 23. maj 2017.

I forhold til ikrafttrædelsesdatoen bemærkes, at Danmark har støttet en G5-erklæring om at sætte reglerne i kraft hurtigst muligt før 4. hvidvaskdirektivs implementeringsfrist d. 26. juni 2017.

Fristen for bemærkninger er fredag den 31. marts 2017.

Materiale og kontaktoplysninger kan findes på høringsportalen via dette link.