Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed28.10.2013

Bekendtgørelse om ikrafttræden af ændringer i selskabsloven udstedes i december

Emner: Liberale erhverv

Den 1. januar 2014 træder en række ændringer i kraft. Det drejer sig bl.a. om en nedsættelse af kapitalkravet til anpartsselskaber og bestemmelserne om iværksætterselskaber.

Erhvervsstyrelsen forventer, at bekendtgørelsen om ikrafttræden af de konkrete ændringer vil blive udstedt i starten af december 2013. Det kan oplyses, at størsteparten af lovændringerne sættes i kraft.

Læs en samlet oversigt over de væsentligste ændringer og dato for ikrafttrædelse her

Læs lovteksten til lov nr. 616 af 12. juni 2013 her