Bagom bogføringsloven: Gevinster for dansk erhvervsliv

Bogføringsloven danner grundlag for, at virksomheders tidskrævende arbejde med bogføring digitaliseres og deres indberetninger til det offentlige automatiseres. To business cases peger på, at det kan medføre årlige milliardbesparelser for danske virksomheder.

  • Opdateret 17. april 2023

Vedtagelse af bogføringsloven den 24. maj 2022 er et vigtigt afsæt for at løfte digitaliseringen af virksomhedernes bogføring og automatisering af deres rapporteringer til myndighederne. 

Med kravet om digital bogføring og kravene til digitale bogføringssystemer bliver det fremover lettere for virksomheder at bogføre deres køb- og salg, afstemme bogføringen med banken og indberette årsregnskab og moms. Ifølge en business case udarbejdet for Erhvervsstyrelsen er potentialet årlige administrative lettelser på forventeligt 2,9 mia. kr. for danske virksomheder. Det er den største enkeltstående byrdelettelse for dansk erhvervsliv nogensinde. 

Udover effektiviseringsgevinster i virksomhederne bidrager bogføringsloven til at skabe større sikkerhed for opbevaring af regnskabsmateriale, hvis fx en virksomhed udsættes for IT-kriminalitet. 

Business cases om potentialet ved digital bogføring 

Kontakt os