Hvidvask

A & B ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende A & B ApS

  • 21. februar 2019
  • A & B ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé 

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 21. februar 2019 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende A & B ApS, CVR-nr. 36917075.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at A & B ApS ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen konstaterede endvidere, at A & B ApS ikke havde udarbejdet skriftlige politikker, procedurer og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at udarbejde materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.