Publikation

Årsberetning om erhvervsrettet kontrol og tilsyn 2016

Erhvervsstyrelsens årsberetningen om erhvervsrettet kontrol og tilsyn gennemgår opgaver og aktiviteter for at skabe gennemsigtighed om indsatsen med kontrol og tilsyn.

  • 5. maj 2017

Vores mål og fokus i 2016 har bl.a. været udvikling af tilsynsmetoder til at blive mere datadrevne og effektfokuserede, samt forbedring af erhvervsregulering, der understøtter vores kontrol og tilsyn.

Desuden beskriver beretningen, hvordan vi vil være en endnu mere træfsikker tilsynsmyndighed i fremtiden som både bygger på videre arbejde med vores arbejde i 2016 men også især på effekten af den digitale udvikling.