Publikation

Arbejdsmarkedet for informationssikkerhedskompetencer i Danmark

Ny rapport kortlægger efterspørgsel og udbud af kompetencer inden for informationssikkerhed på arbejdsmarkedet og afdækker eventuelle ubalancer herimellem.

  • 12. december 2019

Formålet med denne rapport er at undersøge det danske arbejdsmarked inden for informationssikkerhed. Det sker ved at kortlægge og kvantificere efterspørgsel og udbud efter kompetencer inden for informations-sikkerhed. Rapporten sætter fokus på, hvilke konkrete kompetencer, der efterspørges af både myndigheder og virksomheder, og i hvilket omfang udbuddet matcher efterspørgslen.

Rapporten er udarbejdet på opdrag af Erhvervsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Center for Cybersikkerhed samt Uddannelses- og Forskningsministeriet.