Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Anvendelsen af data og Smart City

Erhvervsstyrelsen arbejder for at fremme brugen af offentlige data og Smart City-løsninger til fordel for dansk erhvervsliv.

Åbne offentlige data

Data er i stigende grad en kilde til vækst i erhvervslivet. Flere og flere virksomheder anvender i dag data til at udvikle deres forretning, ligesom der ses en eksplosiv vækst i antallet af datadrevne start-ups.

Erhvervsstyrelsen arbejder med andre myndigheder for at fremme at flere offentlige datasæt gøres tilgængelige for erhvervslivet. Hensigten er at fremme den datadrevne forretningsudvikling i Danmark, støtte virksomhedernes arbejde med at forbedre processer, produkter og services gennem anvendelse af data samt udstille data på grundlag af hvilke nye innovative forretningsmodeller kan udvikles.

I samarbejde med andre myndigheder har Erhvervsstyrelsen i flere år bl.a. gennem udviklingen af Virk Data arbejdet for og med at udstille offentlige datasæt til gavn for erhvervslivet. Erhvervsstyrelsen tager yderligere fat på dagsordenen og vil i de kommende fire år tage aktiv del i de dataorienterede indsatser under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Bl.a. skal der arbejdes for at skabe klare rammer for udstilling og anvendelse af offentlige data, skabe et samlet overblik over allerede åbne offentlige datasæt samt fremme udstilling af datasæt, som er efterspurgt af erhvervslivet.

Læs mere om det fællesoffentlige initiativ vedrørende åbne offentlige datasæt på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

Sådan understøtter Erhvervsstyrelsen brug af offentlige data:

Smart City

Anvendelsen af ny teknologi og data i indretningen af moderne byer omtales ofte som ”Smart City”. Det omfatter for eksempel nye løsninger inden for renovation, hvor eksempelvis affaldsspande påmonteres sensorer, så de selv kan give besked om, at de skal tømmes. Eller trafikstyring, hvor kameraer og sensorer anvendes til løbende og automatisk tilpasning af fx lyssignaler, så trængslen reduceres.

Danmark har potentialet til at blive blandt de mest attraktive lande for udvikling, test og produktion af smarte digitale løsninger til by- og landdistriktsudvikling til gavn for såvel borgere, virksomheder og den offentlige sektor. Dette udgangspunkt bygger bl.a. på, at en række kommuner har været frontløbere i forhold til at teste nye digitale løsninger, og samtidig at Danmark er kendetegnet ved en veludbygget digital infrastruktur og en høj digitaliseringsgrad. Danske virksomheder har desuden en række styrkepositioner fx i forhold til klima- og energieffektiviseringer, affaldshåndtering, brugervenligt design og arkitektur.

Erhvervsstyrelsen arbejder for at fremme anvendelsen af smarte digitale løsninger i udviklingen af byer til gavn for dansk erhvervsliv. Det sker blandt andet i regi af den fælles offentlige digitaliseringsstrategi.