Hvidvask

ANPARTSSELSKABET PING

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende ANPARTSSELSKABET PING

  • 15. maj 2018
  • ANPARTSSELSKABET PING
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 15. maj 2018 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende ANPARTSSELSKABET PING, CVR-nr. 30613333.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke rettidigt havde udarbejdet en risikovurdering eller skriftlige politikker, procedurer og kontroller. Virksomheden modtog en påtale for dette forhold.

Erhvervsstyrelsen konstaterede endvidere, at virksomheden, havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask, hvorfor virksomheden modtog en påtale for dette forhold.