Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Andre undersøgelser

Her kan du finde analyser og andet materiale vedrørende konkurrencen på telemarkedet.

Rapport om OTT-tjenester set i en dansk sammenhæng – hvad sker der på markeder under opbrud?

Erhvervsstyrelsen har som opfølgning på aftale om Vækstplan for Digitalisering i Danmark gennemført en analyse af OTT-tjenesters betydning på det danske marked.

Beskrivelsen af OTT-tjenester omfatter indholdstjenester, der leveres til forbrugerne over det åbne internet. Det er blandt andet tjenester som Facetime, Netflix og Spotify.

Den teknologiske udvikling giver mulighed for at levere tjenester over internettet, som tidligere blev leveret via traditionelle distributionsformer som fx kabel-tv-net og satellit. Samtidig med ændringerne i distributionen lancerer globale aktører som Netflix, Spotify og Skype OTT-tjenester, der forandrer konkurrencesituationen. Det er på den baggrund undersøgt, hvilken indflydelse de internetbaserede indholdstjenester kan få for udviklingen og konkurrencen i telesektoren og behovet for ændringer af den fremadrettede regulering af området.

Analysen giver samlet set indsigt i, hvordan virksomheder generelt agerer på markeder under opbrud, herunder hvordan OTT-tjenester påvirker udviklingen og konkurrencen i telesektoren.

 

Analyse af konkurrencen på bredbåndsmarkedet

I december 2014 blev Erhvervsministeriets analyse af konkurrencen på bredbåndsmarkedet offentliggjort.

Læs analysen om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Analysen undersøger konkurrenceforholdene på markedet for fastnetbredbånd og hvilke tiltag uden for Erhvervsstyrelsens og Konkurrence og Forbrugerstyrelsens kompetencer som uafhængige myndigheder - som kan forbedre konkurrencen og markedssituationen.

Analysen behandler følgende temaer:

  • Markedsstrukturen og koncentrationen på markedet
  • Incitamenter til at investere i bredbånd
  • Tv-produkter og over-the-top-tjenesters indflydelse på bredbåndsmarkedet
  • Konkurrencepres fra forbrugerne

Ansvaret for den overordnede konkurrenceregulering på teleområdet er overgået fra Erhvervsministeriet til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Branchens kommentarer til analysen

I forbindelse med offentliggørelsen af analysen blev alle interesserede indbudt til at kommentere analysen. Følgende høringssvar er modtaget: