Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed05.11.2014

Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde

Komitéen for god Fondsledelse har udarbejdet et udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. De sendes nu i høring med frist for bemærkninger 5. december 2014.

Anbefalingerne for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde ventes at træde i kraft samtidig med lov om erhvervsdrivende fonde den 1. januar 2015.

Det overordnede mål med Anbefalingerne er at bidrage til, at fondens bestyrelse varetager fondens formål og interesser, og forvalter fonden i overensstemmelse med god skik for ledelsen af erhvervsdrivende fonde. Anbefalingerne er et supplement til lovgivningen på erhvervsfondsområdet, især lov om erhvervsdrivende fonde og årsregnskabsloven.

Bestyrelserne i de erhvervsdrivende fonde skal første gang forholde sig til Anbefalingerne i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten for 2015.

Komitéen for god Fondsledelse inviterer som et led i arbejdet med anbefalingerne til informationsmøde i København og Aarhus. Her kan de erhvervsdrivende fonde, rådgivere og andre interesserede få mere information om anbefalingerne. Informationsmødet i København løber af stablen den 19. november, og den 20. november er der informationsmøde i Aarhus.

 

Mere information kan fås ved henvendelse til Sekretariatet for Komitéen for god Fondsledelse på e-mail: godfondsledelse@erst.dk.