Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed18.02.2016

Analyse: Store virksomheders betydning for dansk økonomi

Emner: Vækst og iværksætteri

Erhvervsstyrelsen har gennemført en analyse af store virksomheders betydning for dansk økonomi i perioden 1980-2012. I alt er der i analysen identificeret 168 store virksomheder, defineret som virksomheder med selvstændige aktiviteter i Danmark, der i 2012 havde 1.000 eller flere ansatte globalt.

Analysen viser, at de store virksomheder står for omkring 15 pct. af den samlede erhvervsbeskæftigelse, og at beskæftigelsen har udviklet sig stabilt og svagt stigende fra 2000 til 2012.

I samme periode er de store danske virksomheders beskæftigelse i udlandet i de store virksomheder øget markant, særligt på nærmarkederne Tyskland, Sverige, UK, Norge og Holland.

Analysen viser, at den øgede udenlandske beskæftigelse er sket parallelt med en stigning i eksporten. De store virksomheders andel af Danmarks samlede eksport i 2012 var på 50 pct. – en stigning på 20 pct. point siden 2000. Det er især de nye store virksomheder, dvs. de virksomheder, der i perioden 1980-2012 har vokset sig ind i gruppen af store virksomheder med mere end 1.000 ansatte, som har bidraget mest til eksportvæksten.

Endelig viser analysen, at store virksomheder er markant mere produktive end det øvrige erhvervsliv, og at virksomhedernes produktivitet har udviklet sig positivt i perioden. Det er især de ældre store produktionsvirksomheder og nye store servicevirksomheder, der bidrager til produktivitetsforskellen mellem de store virksomheder og det øvrige erhvervsliv.