Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed18.06.2014

Analyse igangsættes om vectoring på centraler

Emner: Tele og internet

Vectoring er en teknologi, der kan øge bredbåndshastigheden på kobbernettet markant. Erhvervsstyrelsen traf i december 2013 den første vectoringafgørelse, der giver mulighed for vectoring i gadeskabe tæt på slutbrugerne (fase I).

Siden har Erhvervsstyrelsen gennemført en høring over udkast til den anden vectoringafgørelse, der giver TDC mulighed for herudover at opgradere visse mindre centraler med vectoring (fase II).

Høringen viser, at teleselskaberne er enige om, at yderligere opgradering af TDC's kobbernet med vectoring er en god idé, da det kan give højere bredbåndshastigheder. Det er dog helt afgørende for TDC's konkurrenter, at de, samtidig med at TDC får mulighed for at bruge vectoring, får adgang til nye muligheder for at transportere deres bredbåndstrafik fra de pågældende centraler til et punkt mere centralt i telenettet på konkurrencedygtige vilkår. Hvis ikke dette kan imødekommes samtidig med, at vectoring i fase II tages i brug, ønsker TDC's konkurrenter en udskydelse af afgørelse.

På baggrund af de indkomne høringssvar vil Erhvervsstyrelsen derfor nu analysere, om TDC skal give adgang til et sådant nyt produkt. Når analysen foreligger, vil styrelsen vurdere, om der skal træffes en afgørelse.

 

Erhvervsstyrelsen traf den 19. december 2013