Publikation

Analyse af kunstig intelligens i et sikkerhedsperspektiv

På baggrund af øget anvendelse og politisk fokus på AI og informationsikkerhed i Danmark har Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Center for Cybersikkerhed, Globeteam og Boston Consulting Group udarbejdet en analyse.

  • 1. februar 2020

Analysen står i forlængelse af National strategi for kunstig intelligens samt National strategi for cyber-og informationssikkerhed, der har til formål at styrke hhv. brugen af kunstig intelligens og informationssikkerheden i Danmark.

Analysen og den tilhørende vejledning adresserer overlappet mellem de to strategier gennem et øget fokus på informations-sikkerhed for virksomheder og myndigheder, som anvender AI.

Hent 'Analyse af kunstig intelligens i et sikkerhedsperspektiv' (pdf)