Nyhed

Analyse af den danske IT-sikkerhedsbranche

Ny analyse tegner et billede af en branche i kraftig vækst, men peger også på en række barrierer, der skal nedbrydes i de kommende år.

  • 21. februar 2019
  • Regler for virksomheder
  • Udvikling og vækst i hele Danmark

IT-sikkerhed er et område, som er rykket helt op på toppen af dagsordenen hos danske myndigheder og virksomheder, men der er fortsat mange, som har svært ved at håndtere sikkerheden. Derfor er det vigtigt med en stærk IT-sikkerhedsbranche i Danmark, som kan udvikle innovative løsninger og rådgive danske virksomheder.

DAMVAD Analytics har for Erhvervsstyrelsen gennemført en analyse af den danske IT-sikkerhedsbranche.

IT-sikkerhedsbranchen i Danmark – kort fortalt

IT-sikkerhedsbranchen i Danmark tæller 263 virksomheder, der bl.a. sælger hardware- og softwarebaserede IT-sikkerhedsløsninger og rådgivning. Virksomhederne omsatte i 2016 samlet for 6,4 mia. kr. og har siden 2008 haft en årlig vækst på 3,4 pct. Frem mod 2022 forventes det globale marked for IT-sikkerhedsydelser at vokse med 11 pct. pr. år, så der er et stort markedspotentiale.

Væksten i branchen har i høj grad været båret af vækst i SMV-segmentet. I 2008 stod SMV’erne for 42 pct. af branchens samlede omsætning, mens det i 2016 var steget til 59 pct.

I alt er der lige godt 2.900 fuldtidsbeskæftigede, som leverer IT-sikkerhedsydelser. De har en høj uddannelsesgrad og godt en fjerdedel har en lang videregående uddannelse – særligt STEM (Science, Technology, Engineering & Math) og samfundsfaglige uddannelsesretninger.

En stor efterspørgsel skaber gode betingelser for innovation og vækst, fx indenfor nye sikkerhedsløsninger, som bruger kunstig intelligens til at opdage brud på IT-sikkerheden. Det kan ses ved, at der i løbet af de sidste år er opstået flere mindre virksomheder med innovative sikkerhedsprodukter og stort vækstpotentiale.

Barrierer for vækst

Der er dog også barrierer for fortsat vækst i branchen. Branchen er meget konkurrenceudsat, og der er en risiko for, at danske virksomheder overhales indenom af udenlandske virksomheder, der har større udviklingsbudgetter. Derudover har virksomhederne meget svært ved at rekruttere medarbejdere med de rette kompetencer og må ofte søge kandidater i udlandet.

Tiltag

Der er igangsat en række tiltag, der bl.a. kan være med til at understøtte den danske it-sikkerhedsbranche i Strategi for Danmarks Digitale Vækst og i National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Bl.a. er bedre kompetencer et af de tre fokusområder i cyber- og informationssikkerhedsstrategien. Derudover står kompetencer højt på dagsordenen hos Virksomhedsrådet for IT-sikkerhed, der løbende kommer med anbefalinger til regeringen.

Hent analysen 'Den danske IT-sikkerhedsbranche' (pdf)