Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Analyse af dele af ejendomsmæglerområdet 2013

Erhvervsstyrelsen har bl.a. som led i regeringens konkurrencepolitiske udspil fra oktober 2012 udarbejdet analysen, som peger på hvilke dele af den gældende lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven), der kan ændres ud fra et ønske om øget konkurrence, øget gennemsigtighed og en generel forenkling af reglerne.

Analysen har fem fokusområder, fordelt på fem kapitler i analysen:

  1. Uregistrerede medhjælpere samt erhvervsudøvelsen som ejendomsmægler.
  2. Ejendomsmæglerens rolle over for køber og sælger.
  3. Ejendomsmæglernes oplysningsforpligtelser.
  4. Ejendomsmæglerens vederlag.
  5. Budrunder og oplysning om tilbud generelt.

Der er i forbindelse med analysens udarbejdelse foretaget kvalitative og kvantitative forbrugerundersøgelser samt indhentet inspiration fra andre landes regulering af ejendomsmæglerområdet.

Analysen udmøntede sig i et lovforslag: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161752

Den nye lov blev vedtaget den 20. maj 2014. Loven trådte i kraft den 1. januar 2015: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163284

.