Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed02.03.2015

Analyse af årsager til fejl i årsrapporter

Emner: Virksomhed og erhverv, Liberale erhverv

Erhvervsstyrelsen har i en analyse kigget på årsagerne til fejl i årsrapporter i virksomhederne. Formålet har været at afdække, hvorfor fejlene opstår og efterfølgende bruge denne viden til at styrke og målrette indsatsen for at nedbringe antallet af fejl og løfte kvaliteten.

Erhvervsstyrelsen har i efteråret 2014 fået foretaget en kortlægning af årsagerne til fejl i årsrapporter hos danske virksomheder. Analysen er udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen, og den indgår i styrelsens handlingsplan for en styrket indsats for kvalitet i regnskaber, revision og selskabsregistrering.

Mere end 200.000 årsrapporter årligt

Erhvervsstyrelsen modtager årligt mere end 200.000 årsrapporter fra danske virksomheder, og foretager stikprøvevis kontrol med kvaliteten af regnskaberne. Resultater fra de seneste års kontrolindsats viser, at der er et forholdsvist højt antal fejl i årsrapporterne. Styrelsen har nu fået udarbejdet en analyse for at få en øget forståelse af, hvorfor disse fejl opstår. Analysen skal danne baggrund for Erhvervsstyrelsens arbejde med at styrke og målrette indsatsen for at løfte kvaliteten og nedbringe antallet af fejl i årsrapporter.

Analyse af årsagerne til fejl

Der er i analysen identificeret fire temaer, der kan være med til at forklare, hvorfor der opstår fejl i virksomhedernes årsrapporter.  De fire temaer er:

  • Årsager der relaterer sig til adfærd og holdninger
  • Årsager der relaterer sig til viden og information
  • Årsager der relaterer sig til regler og lovgivning,
  • Årsager der relaterer sig til at danne og indberette