Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

A.M.B.A, S.M.B.A, F.M.B.A

Virksomheder med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

Erhvervsdrivende virksomheder med begrænset ansvar, der ikke er et kapitalselskab eller en fonde, er som udgangspunkt omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (LEV) og skal registreres i Erhvervsstyrelsen.

Det drejer sig om:

  • andelsselskaber med begrænset ansvar (A.M.B.A.)
  • selskaber med begrænset ansvar (S.M.B.A.)
  • foreninger med begrænset ansvar (F.M.B.A.)

Disse virksomheder går også under samlebetegnelsen V.M.B.A. - virksomheder med begrænset ansvar.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en række vejledninger vedrørende V.M.B.A., herunder stiftelse, opløsning samt genoptagelse. Vejledningerne kan findes her

Ikke længere mulighed for at stifte nye selskaber med begrænset ansvar

Fra den 1. januar 2014 er det ikke længere er muligt at stifte nye S.M.B.A.'er. Et eksisterende S.M.B.A. kan deltage i en fusion eller spaltning, men der kan ikke dannes et nyt S.M.B.A. som led heri. Det er fortsat muligt at stifte et A.M.B.A. eller et F.M.B.A.

Sådan anmelder du

Du skal registrere et V.M.B.A. digitalt via Start virksomhed på Virk Indberet

Hvis du skal ændre en eksisterende registrering, skal du gøre det online via Ændre virksomhed på Virk Indberet.

Hvad skal du anmelde?

Virksomhedens stiftelse samt ændringer i virksomhedens adresse, hjemstedskommune, formål, tegningsregel, regnskabsår og ledelse skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen.