Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Aktindsigt

Du kan søge om aktindsigt i Erhvervsstyrelsens dokumenter.

Styrelsen behandler din anmodning om aktindsigt hurtigt og professionelt - og meget gerne i dialog med dig. Jo mere præcis din anmodning er, desto hurtigere kan vi give dig, hvad du søger. Styrelsen bestræber sig på at fremsende alle dokumenter, der gives aktindsigt i, digitalt.

Anmodninger om aktindsigt bedes sendt til hovedpostkassen: .

Offentlighedsloven fastsætter regler om aktindsigtens omfang, frister og klagemulighed mv. Gå til offentlighedsloven