Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Afviklingsområder

Industrisamarbejde skal vedrøre forsvarsmateriel inden for bestemte teknologiområder og have tilknytning til den konkrete anskaffelse eller tilsvarende.

Den forsvarsindustrielle strategi (pdf) udpeger strategiske teknologiområder, der har særlig sikkerhedsmæssig betydning. De strategiske teknologiområder er:

 • Avanceret software, herunder cybersikkerhed 
 • Kommunikations- og kommandokontrolsystemer 
 • Overvågnings- og radarteknologi 
 • Operativ beskyttelse af personer og militære kapaciteter, fx materiel og kommunikation
 • Dele af køretøjsområdet med kritisk betydning for militære operationer
 • Dele af det maritime område med kritisk betydning for militære operationer 
 • Avanceret materialeteknologi og – behandling 
 • Energi- og miljøoptimering i relation til operativ opgaveløsning

I forbindelse med den konkrete vurdering af behovet for industrisamarbejde, udpeger Forsvarsministeriet de teknologiområder, som afviklingen skal foretages indenfor. Disse teknologiområder vil fremgå af kontrakten om industrisamarbejde mellem Erhvervsstyrelsen og leverandøren samt af forsvarets udbud og anskaffelsesmaterialer.

Den konkrete afvikling:

 • Kan ske inden for hele anskaffelsens produktcyklus, herunder udvikling, fremstilling, vedligeholdelse, anvendelse og opgaveløsning.
 • Skal vedrøre forsvarsmateriel og/eller forsvarstjenesteydelser
 • Skal falde inden for mindst ét af de teknologiområder, der fremgår af kontrakten om industrisamarbejde mellem Erhvervsstyrelsen og leverandøren
 • Skal være relateret til den konkrete anskaffelse eller tilsvarende, dvs. enten:
  • vedrøre den konkrete anskaffelse, eller
  • vedrøre en tilsvarende anskaffelse, eller
  • understøtte kompetencer og kapaciteter, som skal sikres gennem forpligtelsen til industrisamarbejde for den konkrete anskaffelse.

Erhvervsstyrelsen skal godkende, at afviklingen falder inden for de definerede områder.