Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Afholdelse af marked, udstilling eller messe

Hvis du skal afholde marked/udstilling/messe, hvor der sælges varer, skal det registreres i Mobiltreg senest 2 dage før arrangementets start.

Arrangøren skal have en opdateret liste over de enkelte stadeholdere - med CVR-nummer, navn og adresse, der deltager. (Hvis der ikke er et CVR-nummer, skal alene navn og adresse oplyses). Listen skal i øvrigt forefindes på markedet/udstillingen/messen. Markedet/udstillingen/messen skal registreres i Mobiltreg senest 2 dage før arrangementets start.

Fagmesser: Udstillinger og messer, der afholdes af erhvervsdrivende, og udelukkende henvender sig til andre erhvervsdrivende, som skal anvende de omhandlede varer i deres virksomhed, skal ikke anmeldes.

Udstilling eller messe, hvor der hverken optages bestillinger eller sælges varer, skal heller ikke anmeldes.