Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Erhvervsstyrelsens tilsyn og afgørelser

Se eksempler på Erhvervsstyrelsens afgørelser vedrørende hvidvasklovens krav. Du kan søge på årstal, type erhvervsaktivitet og hvilke forpligtelser, som er overtrådt, f.eks. "Underretning" og "Interne regler". Obs: Den 26. juni 2017 trådte den gældende hvidvasklov i kraft. Afgørelser fra før denne dato afspejler retsstillingen i henhold til den tidligere hvidvasklov, som kan være forældet.