Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed17.08.2017

Afgørelser om adgang til at anvende TDC’s bredbåndsnet

Emner: Tele og internet

Erhvervsstyrelsen har i dag offentliggjort to afgørelser over for TDC, der fastsætter rammerne for konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Afgørelserne er i vidt omfang en videreførelse af den gældende regulering på området. Afgørelserne er baseret på en analyse af konkurrencen på bredbåndsmarkedet. Her konkluderer Erhvervsstyrelsen, at der fortsat er behov for reguleret adgang til TDC’s kobber- og fibernet på engrosmarkedet, hvis den velfungerende konkurrence på detailmarkedet skal opretholdes.

TDC pålægges foruden selve adgangsforpligtelsen også en række yderligere forpligtelser, der skal sikre rimelige vilkår og priser for adgangen. Blandt andet skal TDC fortsat tilbyde kobber- og fiberbaserede engrosprodukter til omkostningsbaserede priser, der fastsættes af Erhvervsstyrelsen.

Fiberadgang dereguleres i visse geografiske områder

I analysen konkluderer Erhvervsstyrelsen desuden, at den udvikling, der er set, særligt i nogle geografiske områder af landet, hvor andre selskaber end TDC har etableret fiberinfrastruktur, har haft en positiv indflydelse på konkurrencen. I disse områder fjernes de fiberrelaterede forpligtelser, som TDC hidtil har været pålagt.

Kabel-tv-netadgang dereguleres

Erhvervsstyrelsen har derudover fjernet de forpligtelser, som TDC hidtil har været pålagt i relation til selskabets kabel-tv-net. TDC har foretaget en betydelig omlægning af kabel-tv-nettet, der har givet forbrugerne mulighed for at modtage bredbånd uden samtidig at skulle modtage tv. I den forbindelse har TDC valgt at tilbyde et kommercielt engrosprodukt. Det erstatter den regulerede adgang.  De alternative selskabers adgang til TDC’s kabel-tv-net, vilkårene herfor og den konkurrencemæssige effekt vil fortsat blive fulgt tæt af Erhvervsstyrelsen gennem dialog med såvel TDC som alternative selskaber.

Afgørelserne træder i kraft tre måneder fra dags dato, dvs. den 17. november 2017.

Klik på nedenstående links for at se de to afgørelser:

Afgørelse overfor TDC på engrosmarkedet for lokal netadgang (marked 3a)

Afgørelse overfor TDC på engrosmarkedet for central netadgang (marked 3b)