Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Afgørelser

Her kan du finde principielle afgørelser fra Erhvervsankenævnet og udtalelser fra Erhvervsstyrelsen vedrørende selskabsloven.

Hvis der ikke er noget link til kapitlet, så er det fordi der endnu ikke er afgørelser til kapitlet.

Afgørelser efter selskabsloven

Her vil du løbende kunne finde afgørelser og udtalelser efter selskabsloven.

Kap. 6 - Generalforsamling (§§ 76-110)


Afgørelser og udtalelser efter aktieselskabsloven

OBS! Disse afgørelser og udtalelser er truffet efter den gamle aktieselskabslov, som blev ophævet d. 1. marts 2010. De kan dog fortsat være relevante, hvis praksis er videreført i selskabsloven.

Afgørelser vedrørende: