Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed13.05.2016

Afgørelse vedr. Espersen-fonden

Emner: Virksomhed og erhverv

Erhvervsstyrelsen har truffet afgørelse vedr. Espersen-fonden.

Afgørelsen meddeler fonden samtykke til, at der kan foretages ændringer af ledelsesmedlemmer i fonden.

Erhvervsstyrelsen har endvidere besluttet, at fonden – henset til dens særlige situation – holdes under skærpet tilsyn i foreløbig et år. Hvorfor fonden kvartalsvis skal afrapportere skriftligt til Erhvervsstyrelsen vedr. samarbejdet i bestyrelsen og redegøre for alle væsentlige beslutninger.

Erhvervsstyrelsen ophæver herudover påbuddet om, at bestyrelsen ikke må træffe vidtgående beslutninger, da fonden i stedet er underlagt skærpet tilsyn.

Erhvervsstyrelsen giver Ikke samtykke til ændring af fondens vedtægt.