Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed03.10.2014

Afgørelse fra Erhvervsstyrelsen

Emner: Liberale erhverv

Erhvervsstyrelsen har modtaget en redegørelse fra Deloitte om revisor Flemming Heden Knudsen, og styrelsen vurderer på den baggrund, at uafhængighedsbestemmelserne ikke har været overtrådt, eller at der i redegørelsen i øvrigt er indikationer på, at revisorlovgivningen skulle være overtrådt.

Erhvervsstyrelsen har ansvaret for tilsynet med revisorer og revisionsvirksomheder og kan som led i tilsynet iværksætte undersøgelser, hvis der er risiko for, at en revisor har overtrådt reglerne. Erhvervsstyrelsen kan af egen drift iværksætte undersøgelser, hvis der f.eks. i medierne er sat fokus på omstændigheder hos en revisor, der rejser spørgsmål om eventuelle overtrædelser af revisorlovgivningen.

Erhvervsstyrelsen besluttede på denne baggrund at iværksætte en undersøgelse af revisor Flemming Heden Knudsen.

Styrelsen har i den forbindelse modtaget en redegørelse fra Deloitte. Styrelsen har på baggrund af den fremsendte redegørelse vurderet, at uafhængighedsbestemmelserne ikke har været overtrådt i forbindelse med revisors erklæringsafgivelse på regnskaber m.v. Den fremsendte redegørelse giver heller ikke styrelsen indikationer på, at revisorlovgivningen i øvrigt skulle være overtrådt.


 

Kontakt: Kommunikationsmedarbejder Tine Bøge Pedersen e-mail: tinped@erst.dk. Tlf.: 35 29 19 41