Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed20.01.2017

Ændringer i serviceattesten

Emner: Virksomhed og erhverv

Fremover vil der blive indhentet oplysninger om strafbare forhold for eventuelle udenlandske ledelsesmedlemmer, og du vil som anmelder skulle have fuldmagt til at erklære dig på virksomhedens vegne.

Den 30. januar 2017 foretages en række tilpasninger i serviceattesten. Det betyder blandt andet, at Erhvervsstyrelsen vil indhente oplysninger om strafbare forhold for alle ledelsesmedlemmer (også udenlandske), og at anmelder skal have fuldmagt til at erklære sig på vegne af virksomheden. 

Udenlandske ledelsesmedlemmer

Der vil blive indhentet straffeattester for alle personer i den registrerede ledelse (bestyrelse, direktion eller tilsynsråd). I dag hentes der udelukkende straffeattester for danske ledelsesmedlemmer (personer med dansk CPR-nummer). Ændringen betyder, at virksomheder med udenlandske ledelsesmedlemmer skal indtaste fødselsdato og uploade en kopi af den udenlandske persons ID sammen med en samtykke- og tro-og-love-erklæring.

Udenlandske repræsentanter

Det bliver muligt at tilføje udenlandske repræsentanter, der har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i virksomhedens ledelse, hvis man ønsker, at der bliver indhentet straffeattest på disse. Der skal i så fald indtastes fuldt navn og fødselsdato, ligesom der skal uploades kopi af ID og samtykke- og tro-og-love-erklæring for disse.

Samtykke- og tro-og-love-erklæring på vegne af virksomheden

Den, der anmoder om serviceattesten, skal nu have fuldmagt fra virksomheden til – på vegne af virksomheden – at give samtykke til, at Erhvervsstyrelsen indhenter strafoplysninger om virksomheden, og afgive erklæring om, hvorvidt virksomheden inden for de seneste fire år er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for ét eller flere forhold indeholdt i udbudslovens § 135.