Nyhed

Ændringer i selskabsloven er trådt i kraft

Der er vedtaget to ændringslove, som medfører ændringer i selskabsloven. Ændringerne trådte i kraft den 1. juli 2018.

  • 30. juli 2018
  • Regler for virksomheder

Du kan se ændringslovene på Retsinformation:

Lov nr. 675 af 29. maj 2018

Lov nr. 676 af 29. maj 2018

Minimumskravet til aktieselskabers selskabskapital

Kravet til aktieselskabers selskabskapital er nedsat fra 500.000 kr., til 400.000 kr. Nedsættelsen har også virkning for partnerselskaber. Det betyder, at nye aktieselskaber kan stiftes med en kapital på ned til 400.000 kr., og at eksisterende aktieselskaber kan nedsætte kapitalen til 400.000 kr. De almindelige regler om kapitalnedsættelse finder anvendelse.

Ændrede krav til registrering af reelle ejere

Manglende registrering af virksomhedens reelle ejere kan nu medføre tvangsopløsning og det et er nu obligatorisk at registrere reelle ejere samtidig med registrering af stiftelsen.

Læs mere om reelle ejere på erst.dk

Mulighed for omdannelse af SMBA og FMBA til aktieselskab

Det er nu muligt at omdanne selskaber og foreninger med begrænset ansvar, som er registreret i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, til aktieselskaber, ligesom det hidtil har været muligt at omdanne andelsselskaber med begrænset ansvar til aktieselskaber.

Ændringer for iværksætterselskaber

Det er præciseret at det er muligt at foretage indskud af andet end kontanter, i forbindelse med omregistrering af et iværksætterselskab til et anpartsselskab. I den forbindelse finder de almindelige regler om apportindskud anvendelse. Der er desuden præciseret, at det er muligt at lave en kapitalforhøjelse til 50.000 kr. eller derover, i forbindelse med omregistrering af et iværksætterselskab til et anpartsselskab.

Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning er blevet opdateret

De ovenstående ændringer er implementeret i Start virksomhed og Ændre virksomhed på Virk Indberet.