Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed17.03.2015

Ændringer af selskabsloven er trådt i kraft

Emner: Virksomhed og erhverv

Den 15. marts 2015 er de resterende ændringer af selskabsloven, der stammer fra evalueringen af selskabsloven i 2013, trådt i kraft

Den 15. marts 2015 er bl.a. de resterende ændringer af selskabsloven, der stammer fra evalueringen af selskabsloven i 2013, jf. lov nr. 616 af 12. marts 2014, trådt i kraft. Ikrafttrædelsen er sket ved bekendtgørelse nr. 242 af 11. marts 2015.

Dette betyder bl.a.:

  • Mulighed for delvis indbetaling af overkursen i anpartsselskaber, hvis der er tale om stiftelse eller kapitalforhøjelse, hvor der alene indskydes kontanter
  • Der er alene krav om en åbningsbalance ved en stiftelse, hvis selskabet stiftes ved indskud af en bestående virksomhed.
  • Der er alene krav om en overtagelsesbalance ved en kapitalforhøjelse, hvis der ved kapitalforhøjelsen sker indskud af en bestående virksomhed.
  • Det er muligt at give en stiftelse regnskabsmæssig virkning tilbage i tid, hvis der indskydes en bestående virksomhed eller en bestemmende ejerandel i en anden virksomhed.
  • Kreditorernes anmeldelsesperiode ved bl.a. fusioner og spaltninger er ændret, således at anmeldelsesperioden udløber 4 uger efter Erhvervsstyrelsens offentliggørelse om den påtænkte transaktion
  • Mulighed for såkaldt straksomdannelse af andelsselskaber til aktieselskaber.

Som konsekvens af ovenstående og i forlængelse af Erhvervsstyrelsens nye selvbetjeningsløsning til registrering af selskaber m.v., der netop er blevet lanceret, har Erhvervsstyrelsen endvidere udstedt en ny anmeldelsesbekendtgørelse, der ligeledes er trådt i kraft den 15. marts 2015. Det drejer sig om bekendtgørelse nr. 243 af 10. marts 2015.