Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed21.12.2017

Ændret proces ved indberetning af omgørelsesregnskaber

Emner: Virksomhed og erhverv

Pr. 1. januar 2018 sker der en ændring i den måde, som man omgør regnskaber på. Der er dog ikke ændret på baggrunden for berettigelsen af omgørelsen.

Som følge af ændringen af bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed af 31. maj 2017 (nr. 635) ændres processen for omgørelse af regnskaber i Erhvervsstyrelsen.

Tidligere anmodede virksomheden om tilladelse hos Erhvervsstyrelsen om omgørelse, hvis virksomheden vurderede, at der var væsentlige fejl eller mangler i årsrapporten.

Pr. 1. januar 2018 skal virksomheden ikke anmode om tilladelse hos styrelsen.

Det er således virksomhedens ledelse, der skal foretage en vurdering af, hvorvidt der er tale om væsentlige fejl, som kan berettige en omgørelse. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er ændret på kravene til, i hvilke tilfælde, der er tilstrækkelig grunde til, at en årsrapport kan omgøres.

Det betyder, at et omgjort regnskab vil blive offentliggjort på Virk Data umiddelbart efter indberetningen. Alle omgjorte regnskaber vil dermed være offentliggjort på Virk Data sammen med en redegørelse for, hvorfor regnskabet er offentliggjort.

Da redegørelsen for omgørelsen fremover vil være offentliggjort sammen med det omgjorte regnskab, er redegørelsen en skabelon, som skal udfyldes, så det er tydeligt for regnskabsbruger, hvad der er ændret.

Da der ikke er ændret på kravene til, i hvilke tilfælde, der er tilstrækkelige grunde til, at en årsrapport kan omgøres, forventer styrelsen ikke at se en større stigning i antallet af omgørelser. Styrelsen følger dog udviklingen af omgørelser i forbindelse med den nye proces.

Læs mere i vejledningen til indsendelsesbekendtgørelsen