Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed05.03.2015

Årsrapporter bliver offentliggjort ved indberetning

Emner: Virksomhed og erhverv, Liberale erhverv

Erhvervsstyrelsen opdaterer det system, som modtager selskabernes årsrapporter digitalt - Regnskab 2.0. Løsningen åbnes den 13. april. Den væsentligste forskel bliver, at årsrapporterne herefter automatisk vil blive offentliggjort straks efter indsendelsen. Det betyder bl.a., at man ikke samme dag kan ændre en indberettet årsrapport.

Regnskab 2.0. modtager, behandler og offentliggør årsrapporterne fra over 210.000 danske selskaber. Den 13. april åbner det nye og  opdaterede system, og styrelsen tager dermed et vigtigt skridt i forhold til øget digitalisering på regnskabsområdet.  Det betyder også, at selskabernes årsrapporter offentliggøres straks efter indsendelsen.

Øget kontrol ved modtagelsen af årsrapporten

For at understøtte dette, strammer systemet samtidig kontrollen med de indberettede årsrapporter. Fremover vil systemet kontrollere regnskabsperioden, som indberettes, og kun årsrapporter med korrekt anførte regnskabsperioder vil gå glat igennem.

Ekstra årvågenhed ved indberetning

Den nye praksis med, at årsrapporterne offentliggøres straks, betyder imidlertid, at man ved indberetning skal være ekstra årvågen. Den indberettede årsrapport offentliggøres jo umiddelbart efter indberetningen, og det er ikke længere muligt at erstatte en tidligere indberettet årsrapport med en ny den samme dag.

Ændring af praksis kan være en udfordring

Styrelsen er opmærksom på, at denne ændring af praksis kan være en udfordring i indkøringsperioden og opfordrer derfor til, at man udviser ekstra agtpågivenhed ved indberetning af årsrapporter i år. Desuden vil styrelsen informere i selve indberetningsløsningen, så det tydeligt fremgår, at praksis er ændret på dette område. Praksisændringen betyder desuden, at hvis man fremover indberetter en årsrapport for et selskab, som styrelsen allerede har modtaget en årsrapport fra, så skal den nye årsrapport altid følges af en redegørelse. Det gælder uanset, om det sker samme dag eller på et senere tidspunkt. Begge årsrapporter offentliggøres på Virk.dk.

Testmulighed for system-til-system-brugere

De revisionshuse, som anvender Erhvervsstyrelsens system-til-system indberetningsløsning, skal være opmærksomme på, at straks-offentliggørelserne forhindrer, at årsrapporter kan genfremsendes igennem denne løsning. I stedet skal indberetningen - omgørelsen - ske på Virk.dk/Regnskab Special. Disse brugere får fra den 30. marts mulighed for at teste deres egne systemer i forhold til det opdaterede Regnskab 2.0. Her kan de tilgå styrelsens testmiljø, hvor det opdaterede system vil være tilgængeligt. Styrelsen vil gerne opfordre alle disse brugere til at benytte sig af denne test-mulighed.