Publikation

Årsberetning om tilsyn med persondatasikkerhedsbrud på området for elektronisk kommunikation

Denne årsberetning giver indblik i Erhvervsstyrelsens tilsyn med persondatasikkerhedsbrud i den elektroniske kommunikationssektor herunder nøgletal og fokusområder for 2021. Derudover vil årsberetningen give et indblik i de fokusområder, som vil præge Erhvervsstyrelsens tilsyn af reglerne i 2022.

  • 14. marts 2022

Denne årsberetning giver indblik i Erhvervsstyrelsens tilsyn med persondatasikkerhed på området for elektronisk kommunikation i 2021. Få indblik i styrelsens arbejde med nye tjenestetyper såsom online kommunikationstjenester og en oversigt over de indberetninger om brud, som styrelsen har modtaget i 2021.

Læs desuden om hvordan styrelsen vil udvikle tilsynet i 2022, bl.a. med større fokus på at tilsynet skal nå ud til flere elektroniske kommunikationstjenester igennem bl.a. en styrket kommunikationsindsats.