Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed22.01.2016

Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til forsvaret 2014

Emner: Internationalt

Erhvervsstyrelsen offentliggør i dag den årlige statusrapport for industrisamarbejde med udenlandske leverandører af forsvarsmateriel for 2014.

Af statusrapporten fremgår bl.a.:

  • Udenlandske leverandører af forsvarsmateriel afviklede i 2014 forpligtelser til industrisamarbejde hos danske virksomheder for 0,9 mia. kr.
  • Ved udgangen af 2014 var den samlede udestående forpligtelse for udenlandske leverandører af forsvarsmateriel på 6,4 mia. kr.
  • Ca. 65 pct. blev afviklet som købsordrer placeret hos danske virksomheder. De resterende 35 pct. blev afviklet som udviklingsprojekter mellem udenlandske leverandører af forsvarsmateriel og danske virksomheder.
  • Udenlandske leverandører af forsvarsmateriel blev i 2014 pålagt nye forpligtelser til at indgå i industrisamarbejde med danske virksomheder på forsvarsområdet for ca. 343 mio. kr.
  • Erhvervsstyrelsen forhåndsgodkendte i 2014 udviklingsprojekter mellem udenlandske leverandører af forsvarsmateriel og danske virksomheder for ca. 4,3 mia. kr. Disse forventes at blive afviklet over de kommende år.
  • Erhvervsstyrelsen har primo 2016 annulleret forpligtelser for samlet 153 mio. kr. Annulleringerne vedrører udeståender fra perioden 1993-2006 hos fire blacklistede leverandører og skyldes henholdsvis forældelse og en konkurs.

Erhvervsstyrelsen kan endvidere oplyse, at det primo 2016 er besluttet at nedjustere Agusta Westlands og Turbomecas udestående industrisamarbejdsforpligtelser med hhv. ca. 722 mio. kr. og ca. 100 mio. kr. Disse forpligtelser stammer fra købet af 14 helikoptere i 2001 af typen EH101 samt senere indkøb af motorer til disse. I overensstemmelse med retningslinjerne blev købet i sin tid pålagt fuld industrisamarbejdsforpligtelse. Senere EU domme fastlægger imidlertid, at dette kræver militær anvendelse. Da 8 af de 14 helikoptere er tiltænkt civil anvendelse, bliver forpligtelsen – i overensstemmelse med EU-retten - nedjusteret tilsvarende.

Læs rapporten her:

 

For yderligere information, kontakt pressekonsulent Søren Møller Nielsen, på telefon 35 29 14 30 eller e-mail: sormni@erst.dk.

 

Hvad er industrisamarbejde?

Industrisamarbejde handler om, at Danmark ved indkøb af nyt forsvarsmateriel i visse tilfælde kan kræve, at de udenlandske leverandører indgår en aftale om industrisamarbejde, med danske virksomheder.

Formålet er at sikre strategiske, forsvarsindustrielle kompetencer og kapabilitet i den danske forsvarsindustri på udvalgte teknologiområder.

Afgørelser om at pålægge industrisamarbejde træffes i et samarbejde mellem Forsvarsministeriet og Erhvervsstyrelsen, og det er Erhvervsstyrelsen, som er den ansvarlige myndighed på området.

Læs mere om industrisamarbejde her