Trafik- og lokaliseringsdata på teleområdet

Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationstjenester skal leve op til en række krav i relation til A-nummervisning og om behandling af trafik- og lokaliseringsdata.

  • Opdateret 18. september 2019

Alle udbydere af offentlige elektroniske kommunikationstjenester, skal leve op til en række krav som fremgår af 'Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester'.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til bekendtgørelsens kapitel 4. Vejledningen gennemgår og uddyber bl.a. bekendtgørelsens regler om behandling af trafik- og lokaliseringsdata og kravene i relation til A-nummervisning.

Da de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen hører under Energistyrelsens ansvarsområde, indgår Erhvervsstyrelsens vejledning i Energistyrelsens 'Vejledning til udbudsbekendtgørelsen'.

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Retsgrundlag

Tilsyn med trafik- og lokaliseringsdata

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med teleselskabernes behandling af data.

Læs om tilsyn med trafik- og lokaliseringsdata