Trafik- og lokaliseringsdata på området for elektronisk kommunikation

Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationstjenester og nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester skal leve op til en række krav i relation til A-nummervisning og om behandling af trafik- og lokaliseringsdata.

  • Opdateret 17. december 2020

Alle udbydere af offentlige elektroniske kommunikationstjenester og nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester skal leve op til en række krav som fremgår af 'Bekendtgørelse om persondatasikkerhed i forbindelse med udbud af offentlige elektroniske kommunikationstjenester og nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester'.

Erhvervsstyrelsen arbejder på en opdateret vejledning på grund af ændringer i lovgivningen. Læs mere om baggrunden for lovændringen.

En tidligere vejledning til kapitel 4 i den historiske 'Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester'  kan i mellemtiden findes i Energistyrelsens 'Vejledning til udbudsbekendtgørelsen'.

Tilsyn med trafik- og lokaliseringsdata

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med elektroniske kommunikationstjenester og nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenesters behandling af data.

Læs om tilsyn med trafik- og lokaliseringsdata