Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Strategi for et digitalt indre marked

Europa-Kommissionens strategi for et digitalt indre marked danner rammen for en række konkrete initiativer, der tilsammen har til formål at realisere visionen om et digitalt indre marked i EU.

Kommissionens vision er et digitalt indre marked hvor varer, personer, tjenesteydelser og kapital frit kan bevæge sig på tværs af grænser. Forslagene i strategien skal blandt andet skabe ensartede regler for virksomheder i forhold til e-handel og digitale tjenester.

Tre indsatsområder, 16 initiativer

Strategien er struktureret omkring tre overordnede indsatsområder, som hver især indeholder en række mere konkrete initiativer. Samlet set lægger Kommissionen op til 16 initiativer inden for de tre indsatsområder:

 1. Bedre adgang til digitale varer og tjenesteydelser for forbrugere og virksomheder
  • Konkurrenceundersøgelse af e-handelssektoren, for så vidt angår onlinehandel med varer og onlinelevering af tjenester
  • Lovforslag om enkle og effektive grænseoverskridende aftaleretlige regler for forbrugere og virksomheder
  • Gennemgang af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde
  • Pakkelevering på tværs af grænserne af høj kvalitet og til en overkommelig pris
  • Forhindring af uberettiget geografisk blokering
  • Bedre adgang til digitalt indhold - en moderne, mere europæisk ophavsretlig ramme
  • Gennemgang af satellit- og kabeldirektivet
  • Lettelse af momsrelaterede byrder og hindringer for salg over grænserne
 2. Gunstige rammer for digitale net og tjenester 
  • Formålstjenlige regler på teleområdet
  • En ramme for mediesektoren i det 21. århundrede
  • Formålstjenlige lovrammer for platforme og mellemled
  • Tiltag for at styrke tilliden og sikkerheden i forbindelse med digitale tjenester og behandling af personoplysninger
 3. En europæisk digital økonomi og et digitalt samfund med langsigtet vækstpotentiale
  • Opbygning af en dataøkonomi
  • Styrket konkurrenceevne gennem interoperabilitet og standardisering
  • Et inklusivt e-samfund - handlingsplan for e-forvaltning

Læs mere på Kommissionens hjemmeside om strategien for det digitale indre marked.