Nyhed

Offentlig høring af FATF-vejledninger om risikobaseret tilgang til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

FATF (Financial Action Task Force) har udarbejdet en række vejledninger, der nu skal i offentlig høring. Høringsfristen er mandag den 8. april 2019.

  • 14. marts 2019
  • Kontrol og tilsyn

Danmark er medlem af FATF (Financial Action Task Force), der er et mellemstatsligt organ under OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). FATF´s mål er at fastsætte standarder og fremme effektiv gennemførelse af lovgivningsmæssige og operationelle foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.

Vejledninger i høring

FATF har udarbejdet en række vejledninger, der nu er i offentlig høring. Der er tale om tre vejledninger til henholdsvis advokater, revisorer og Service Providers for trust og virksomheder til bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme:

  • FATF-RBA Guidance for Legal Professionals
  • FATF-RBA Guidance for Accountants
  • FATF-RBA Guidance for Trust and Company Service Providers

Eventuelle bemærkninger skal udarbejdes på engelsk og skal sendes til:

FATF.Publicconsultation@fatf-gafi.org

Emnefelt bedes udfyldt med 'Comments of XX on the draft RBA Guidance for the XX Sector'.

Høringsfrist: Mandag den 8. april 2019.

Læs mere og hent vejledningerne her (FATF)

Følg FATF på LinkedIn