Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Markedsundersøgelser (2007-henstillingen)

Erhvervsstyrelsen gennemfører i henhold til teleloven regelmæssige markedsundersøgelser for at vurdere, om der er konkurrenceproblemer på de enkelte markeder.

Som led i Erhvervsstyrelsens undersøgelser af konkurrencesituationen på telemarkedet afgrænser og analyserer styrelsen regelmæssigt de markeder, som er omfattet af Europa-Kommissionens henstilling om relevante produkt- og tjenestemarkeder. Viser en analyse, at der ikke er reel konkurrence, kan Erhvervsstyrelsen pålægge selskaber med stærk markedsposition forpligtelser, som skal imødegå de konstaterede konkurrenceproblemer.

Erhvervsstyrelsen har undersøgt disse markeder

 

  • Detailmarkedet for fastnetabonnementer til privat- og erhvervskunder (Marked 1)
  • Engrosmarkedet for fastnetoriginering (Marked 2)
  • Engrosmarkedet for fastnetterminering (Marked 3)
  • Engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (Marked 4)
  • Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (Marked 5)
  • Engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb (Marked 6)
  • Engrosmarkedet for terminering af taleopkald (Marked 7)
  • Engrosmarkedet for terminering af sms (Sms-terminering)