Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Markedsundersøgelser (2014-henstillingen)

Erhvervsstyrelsen gennemfører i henhold til teleloven regelmæssige markedsundersøgelser for at vurdere, om der er konkurrenceproblemer på de enkelte markeder.

Som led i Erhvervsstyrelsens undersøgelser af konkurrencesituationen på telemarkedet afgrænser og analyserer styrelsen regelmæssigt de markeder, som er omfattet af Europa-Kommissionens henstilling om relevante produkt- og tjenestemarkeder. Viser en analyse, at der ikke er reel konkurrence, kan Erhvervsstyrelsen pålægge selskaber med stærk markedsposition forpligtelser, som skal imødegå de konstaterede konkurrenceproblemer.

Erhvervsstyrelsen undersøger disse markeder

  • Engrosmarkedet for opkaldsterminering i individuelle offentlige telefonnet på et fast sted (Marked 1)
  • Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle mobiltelefonnet (Marked 2)
  • Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (Marked 3A)
  • Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (Marked 3B)
  • Engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted (Marked 4)