Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Disciplinærnævnets kompetencer

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere kan behandle klager over en registreret ejendomsmægler eller ejendomsmæglervirksomhed, der har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til Lov om formidling af fast ejendom m.v. og god ejendomsmæglerskik.

Klager over personer, der ikke er registreret ejendomsmæglere, men som er omfattet af loven, f.eks. rådgivere og udbydere, skal behandles ved domstolene.

Disciplinærnævnet kan tildele en advarsel og idømme den enkelte ejendomsmægler en personlig bøde op til 300.000 kr., mens ejendomsmæglervirksomheden kan idømmes en bøde op til 750.000 kr. I særlige tilfælde kan nævnet frakende en ejendomsmægler retten til at udøve erhvervet for en begrænset periode fra 6 måneder til 5 år eller indtil videre.

Disciplinærnævnet behandler klager, som er indgivet til nævnet senest 5 år efter, at den pligtstridige handling eller undladelse, som klagen vedrører, er ophørt.

Klager, der alene handler om en ejendomsmæglers salær og krav om erstatning, kan ikke indbringes for nævnet. I disse sager henvises til Klagenævnet for Ejendomsformidling samt domstolene.

Forbrugeren kan fortsat klage til Klagenævnet for Ejendomsformidling med krav om erstatning til forbrugeren og fortabelse af salær for ejendomsmægleren.

Klagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene, men de kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.